link
początki

Instytut badawczy im. Dezyderego Chłapowskiego w Działyniu został założony z inicjatywy zarządu spółki rolnej "Działpol" sp. z o.o. w Działyniu, w styczniu 2012r., z myślą o kontynuowaniu idei Dezyderego Adama Chłapowksiego, prekursora nowoczesnego rolnictwa w wielkopolsce.

cel działalności

Podstawowym celem działalności instytutu jest wprowadzenie innowacji oraz szerzenie postępu technologicznego i technicznego w rolnictwie.

zakres działalności

Instytut prowadzi działaność w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych, technicznych oraz społecznych związanych z rolnictwem.

rada
programowo-naukowa

Działalność badawcza instytutu jest inspirowana i nadzorowana przez radę programowo-naukową działającą przy instytucie, w skład której wchodzą profesorowie oraz samodzielni pracownicy naukowi, a także specjaliści z zakresu rolnictwa i dziedzin z nim związanych.

baza doświadczalna instytutu

Głównym zakładem doświadczalnym instytutu jest duże gospodarstwo rolne o tradycyjnym profilu: uprawa zbóż i hodowla bydła; prowadzone przez "Działpol" Sp. z o.o. w Działyniu

Instytut Badawczy
Im. Dezyderego Chłapowskiego Sp. z o.o
62-241 Działyń 24

Reg. 302107939, NIP 7842488520
KRS 0000420063, KZ 920.000zł

tel 61-427 96 70
fax 61-427 96 22
e-mail sekretariat@ibdch.pl